BIBLEPAGE.NET

Một đọc thoải mái Kinh Thánh trên Internet

Câu trong ngày

Ê-xê-chia nhờ cậy nơi Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên; nên trong các vua sau người, hoặc trong những vua trước người, chẳng có một ai giống như người

2 các vua 18:5
đọc :
Sáng-thế ký Xuất Ê-díp-tô ký Lê-vi ký Dân-số ký Phục-truyền luật-lệ ký Giô-suê Các quan xét Ru-tơ 1 sa-mu-ên 2 sa-mu-ên 1 các vua 2 các vua 1 sử-ký 2 sử-ký Ê-xơ-ra Nê-hê-mi Ê-xơ-tê Gióp Thi-thiên Châm-ngôn Truyền-đạo Nhã-ca Ê-sai Giê-rê-mi Ca-thương Ê-xê-chi-ên Đa-ni-ên Ô-sê Giô-ên A-mốt Áp-đia Giô-na Mi-chê Na-hum Ha-ba-cúc Sô-phô-ni A-ghê Xa-cha-ri Ma-la-chi Ma-thi-ơ Mác Lu-ca Giăng Công-vụ các sứ-đồ Rô-ma 1 cô-rinh-tô 2 cô-rinh-tô Ga-la-ti Ê-phê-sô Phi-líp Cô-lô-se 1 tê-sa-lô-ni-ca 2 tê-sa-lô-ni-ca 1 ti-mô-thê 2 ti-mô-thê Tít Phi-lê-môn Hê-bơ-rơ Gia-cơ 1 phi-e-rơ 2 phi-e-rơ 1 giăng 2 giăng 3 giăng Giu-đe Khải-huyền

Kinh Thánh

Kinh Thánh có lẽ là bộ sách gây ảnh hưởng nhiều nhất trong lịch sử loài người. Số bản in Kinh Thánh vượt mọi sách khác. Kinh Thánh Do Thái giáo cũng như Kinh Thánh Kitô giáo được dịch nhiều lần, sang nhiều ngôn ngữ hơn bất cứ sách nào khác. Kinh Thánh trọn bộ, hoặc một phần, đã được dịch sang hơn 2.100 ngôn ngữ của 90% dân số thế giới. Kể từ năm 1815, ước tính có khoảng hơn 5 tỉ ấn bản Kinh Thánh trọn bộ hoặc các phần quan trọng của Kinh Thánh được phân phối, trở nên sách bán chạy nhất trong mọi thời đại.

[Wikepedia]Trời đất sẽ qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi.

Ma-thi-ơ 24:35

Hỡi con, hãy chăm chỉ về các lời ta, Khá nghiêng tai nghe những bài giảng thuyết ta.

Châm-ngôn 4:20

Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời.

Ma-thi-ơ 4:4

Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong.

Giô-suê 1:8
 • Phiên bản nước ngoài  
 • English
 • Français
 • Deutsch
 • Español
 • Português
 • Italiano
 • Nederlands
 • Român
 • Dansk
 • Svensk
 • Suomi
 • Norsk
 • Čeština
 • русский
 • Український
 • Български
 • Polski
 • Hrvatski
 • Magyar
 • Shqiptar
 • Türk
 • עברית
 • 圣经
 • 聖經
 • 한국의
 • 日本語
 • ภาษาไทย
 • Tagalog
 • Indonesia
 • हिन्दी
 • தமிழ்
 • ਪੰਜਾਬੀ
 • اردو
 • Somali
 • Kiswahili
 • العربية