BIBLEPAGE.NET

Một đọc thoải mái Kinh Thánh trên Internet

Câu trong ngày

Ða-vít lại nói với Sa-lô-môn, con trai mình rằng: Hãy vững lòng bền chí mà làm; chớ sợ sệt, chớ kinh hãi chi, vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời, tức là Ðức Chúa Trời của cha, vẫn ở cùng con; Ngài chẳng hề từ bỏ con, cũng chẳng hề lìa khỏi con cho đến chừng các công việc cất đền của Ðức Giê-hô-va được xong

1 sử-ký 28:20
  • Phiên bản nước ngoài  

  • Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1932 Table 'bible-common.indexsharecategory' doesn't exist in engine in C:\xampp\htdocs\biblepage\include333\common.inc.php:421 Stack trace: #0 C:\xampp\htdocs\biblepage\include333\common.inc.php(421): PDOStatement->execute(Array) #1 C:\xampp\htdocs\biblepage\include333\tpl-cat-verse.php(260): get_sharecat_name_common('6', 'en') #2 C:\xampp\htdocs\biblepage\verses\vn\cat\suc-manh.php(20): require_once('C:\\xampp\\htdocs...') #3 {main} thrown in C:\xampp\htdocs\biblepage\include333\common.inc.php on line 421