BIBLEPAGE.NET

Bir rahat internette İncil okuma

Günün Ayeti

Petrus daha bu sözleri söylerken Kutsal Ruh, konuşmayı dinleyen herkesin üzerine indi

Resullerin 10:44

Yuhanna 6:40