BIBLEPAGE.NET

Bir rahat internette İncil okuma

Günün Ayeti

Rab yüreklerinizi Tanrı'nın sevgisine, Mesih'in sabrına yöneltsin

2 Selaniklilere 3:5

Yuhanna 6:40