BIBLEPAGE.NET

Bir rahat internette İncil okuma

Günün Ayeti

"Size doğrusunu söyleyeyim, sözümü işitip beni gönderene iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Böyle biri yargılanmaz, ölümden yaşama geçmiştir

Yuhanna 5:24

Yeşaya 33:5