BIBLEPAGE.NET

Bir rahat internette İncil okuma

Günün Ayeti

Çalışkanın tasarıları hep bollukla, Her türlü acelecilik hep yoklukla sonuçlanır

Süleyman'ın Özdeyişleri 21:5
Romalılara 5:8-9