BIBLEPAGE.NET

Bir rahat internette İncil okuma

Günün Ayeti

Öyleyse neyle övünebiliriz? Hiçbir şeyle! Hangi ilkeye dayanarak? Yasa'yı yerine getirme ilkesine mi? Hayır, iman ilkesine

Romalılara 3:27

Mezmurlar 127:3