BIBLEPAGE.NET

Bir rahat internette İncil okuma

Günün Ayeti

Ata kırbaç, eşeğe gem, Akılsızın sırtına da değnek gerek

Süleyman'ın Özdeyişleri 26:3

Mezmurlar 127:3