BIBLEPAGE.NET

Bir rahat internette İncil okuma

Günün Ayeti

İhtiyatlı kişinin bilgeliği, ne yapacağını bilmektir, Akılsızların ahmaklığıysa aldanmaktır

Süleyman'ın Özdeyişleri 14:8