BIBLEPAGE.NET

Bir rahat internette İncil okuma

Günün Ayeti

Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rab'bin yüceliğini görerek yücelik üstüne yücelikle O'na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da Ruh olan Rab sayesinde oluyor

2 Korintoslulara 3:18