BIBLEPAGE.NET

Bir rahat internette İncil okuma

Günün Ayeti

Çünkü biz Tanrı'nın yapıtıyız, O'nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratıldık

Efeslilere 2:10

2 Timoteosa 1:7