BIBLEPAGE.NET

Bir rahat internette İncil okuma

Günün Ayeti

Çünkü Babam'ın isteği, Oğul'u gören ve O'na iman eden herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son günde dirilteceğim."

Yuhanna 6:40

2 Korintoslulara 3:5