BIBLEPAGE.NET

Bir rahat internette İncil okuma

Günün Ayeti

Küstahlığın ardından utanç gelir, Ama bilgelik alçakgönüllülerdedir

Süleyman'ın Özdeyişleri 11:2
1 Korintoslulara 2:9-10