BIBLEPAGE.NET

Someni Neno la Mungu juu ya Internet

Aya ya Siku

Iliyobaki, ndugu, tunakusihini na kuwaonya kwamba mwenende katika Bwana Yesu; kama mlivyopokea kwetu jinsi iwapasavyo kuenenda na kumpendeza Mungu, kama nanyi mnavyoenenda, vivyo hivyo mpate kuzidi sana

1 wathesalonike 4:1

Warumi - romans 5:1