BIBLEPAGE.NET

Someni Neno la Mungu juu ya Internet

Aya ya Siku

Akaiendea njia yote ya Asa babaye; wala hakugeuka, akifanya yaliyo mema machoni pa Bwana. Lakini mahali pa juu hapakuondolewa; watu wakaendelea kutoa dhabihu wakafukiza uvumba katika mahali pa juu

1 wafalme 22:43

Waebrania 11:3