BIBLEPAGE.NET

Someni Neno la Mungu juu ya Internet

Aya ya Siku

Uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu; usiiache, kwenda mkono wa kuume, au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako

Yoshua 1:7
Marko 10:6-9