BIBLEPAGE.NET

Akhriyaan erayga Ilaah oo ku saabsan internetka

Aayadda Maanta

Dhegayso aabbahaagii ku dhalay, Oo hooyadaana ha quudhsan markay gabowdo

Maahmaahyadii 23:22

Sharciga kunoqo 20:4