BIBLEPAGE.NET

Akhriyaan erayga Ilaah oo ku saabsan internetka

Aayadda Maanta

Jeedal faras buu ku habboon yahay, dacayna dameer, Ulina dhabarka nacaska

Maahmaahyadii 26:3

Sabuurradii 127:3