BIBLEPAGE.NET

Akhriyaan erayga Ilaah oo ku saabsan internetka

Aayadda Maanta

I maqashii farxad iyo rayrayn, Inay lafihii aad jejebisay farxaan

Sabuurradii 51:8
Luukos 19:9-10