BIBLEPAGE.NET

Akhriyaan erayga Ilaah oo ku saabsan internetka

Aayadda Maanta

Ciise ayaa Galili oo dhan ku wareegay, isagoo

Matayos 4:23