BIBLEPAGE.NET

Akhriyaan erayga Ilaah oo ku saabsan internetka

Aayadda Maanta

Mar kasta Rabbiga ku faraxsanaada, oo weliba waxaan idin leeyahay, Farxa

Filiboy 4:4

Caamoos 5:24