BIBLEPAGE.NET

Akhriyaan erayga Ilaah oo ku saabsan internetka

Aayadda Maanta

Jidkaaga Rabbiga ku aamin, Isagana isku hallee, wuuna samaynayaaye

Sabuurradii 37:5

2 Korintos 3:5