BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Se, jag har bjudit dig att vara frimodig och oförfärad; så var nu icke förskräckt eller försagd. Ty HERREN, din Gud, är med dig i allt vad du företager dig."

Josuaé 1:9
Romabrevet 5:8-9