BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Den idoges omtanke leder allenast till vinning, men all fikenhet allenast till förlust

Ordspråksboken 21:5
Romabrevet 5:8-9