BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Sån ut åt eder i rättfärdighet, skörden efter kärlekens bud, bryten eder ny mark; ty det är tid att söka HERREN, för att han skall komma och låta rättfärdighet regna över eder

Hosea 10:12

Romabrevet 14:18