BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Den rättfärdiges mun bär vishet såsom frukt, men en vrång tunga bliver utrotad

Ordspråksboken 10:31
Psaltaren 30:3-5