BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Ty jag skall giva eder sådana ord och sådan vishet, att ingen av edra vedersakare skall kunna stå emot eller säga något emot

Lukas 21:15
Psaltaren 30:3-5