BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

På HERREN, Israels Gud, förtröstade han, så att ingen var honom lik bland alla Juda konungar efter honom, ej heller bland dem som hade varit före honom

2 Kungaboken 18:5

Psaltaren 127:3