BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Ty HERREN skall då vara ditt hopp, och han skall bevara din fot för snaran

Ordspråksboken 3:26

Psaltaren 127:3