BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Huru bliver det då med vår berömmelse? Den är utestängd. Genom vilken lag? Månne genom en gärningarnas lag? Nej, genom en trons lag

Romabrevet 3:27

Psaltaren 127:3