BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Och Gud gav Salomo vishet och förstånd i mycket rikt mått och så mycken insikt, att den kunde liknas vid sanden på havets strand

1 Kungaboken 4:29

Ordspråksboken 22:9