BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Skicken eder visligt mot dem som stå utanför och tagen väl i akt vart lägligt tillfälle

Kolosserbrevet 4:5

Ordspråksboken 12:21