BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Fattigdom och skam får den som ej vill veta av tuktan, men den som tager vara på tillrättavisning, han kommer till ära

Ordspråksboken 13:18

Ordspråksboken 11:20