BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Våra stridsvapen äro nämligen icke av köttslig art; de äro tvärtom så mäktiga inför Gud, att de kunna bryta ned fästen

2 Korinthierbrevet 10:4

Ordspråksboken 11:20