BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Förtrösta på HERREN, och gör vad gott är, förbliv i landet och beflita dig om redbarhet

Psaltaren 37:3
Matteus 8:16-17