BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Den som står fast i rättfärdighet, han vinner liv, men den som far efter ont drager över sig död

Ordspråksboken 11:19
Matteus 8:16-17