BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Den frikostige varder rikligen mättad, och den som vederkvicker andra, han bliver själv vederkvickt

Ordspråksboken 11:25

Matteus 6:33