BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

De redligas rättfärdighet räddar dem, men de trolösa fångas genom sin egen lystnad

Ordspråksboken 11:6

Kolosserbrevet 3:15