BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

HERRENS namn är ett starkt torn; den rättfärdige hastar dit och varder beskyddad

Ordspråksboken 18:10

Josuaé 1:7