BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Den som gör orätt, han skall få igen den orätt han har gjort, utan anseende till personen

Kolosserbrevet 3:25

Josuaé 1:7