BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Men min själ skall fröjda sig i HERREN och vara glad över hans frälsning

Psaltaren 35:9

Josuaé 1:7