BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Falsk våg är en styggelse för HERREN, men full vikt behagar honom väl

Ordspråksboken 11:1

Johannes 10:9