BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Så säger HERREN: Akten på vad rätt är och öven rättfärdighet, ty min frälsning kommer snart, och snart bliver min rättfärdighet uppenbarad

Jesaja 56:1

Jesaja 33:5