BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Tjänen HERREN med glädje, kommen inför hans ansikte med fröjderop

Psaltaren 100:2

Jesaja 28:29