BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Och David sade till sin son Salomo: "Var frimodig och oförfärad och gå till verket; frukta icke och var icke försagd. Ty HERREN Gud, min Gud, skall vara med dig. Han skall icke lämna dig och icke övergiva dig, till dess att allt som skall utföras för tjänstgöringen i HERRENS hus har blivit fullbordat

1 Krönikeboken 28:20
Jeremia 9:23-24