BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Och han vandrade i allt på sin fader Asas väg, utan att vika av ifrån den; han gjorde nämligen vad rätt var i HERRENS ögon. (22:44) Dock blevo offerhöjderna icke avskaffade, utan folket fortfor att frambära offer och tända offereld på höjderna

1 Kungaboken 22:43

Hebreerbrevet 11:3