BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Ty hans verk äro vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, vilka Gud förut har berett, för att vi skola vandra i dem

Efesierbrevet 2:10

Hebreerbrevet 11:1