BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Tvåfaldig vikt är en styggelse för HERREN, och falsk våg är icke något gott

Ordspråksboken 20:23

Hebreerbrevet 10:38