BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

frukta icke, ty jag är med dig; var ej försagd, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig ock, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand

Jesaja 41:10

Hebreerbrevet 1:9