BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Att öva rättfärdighet och rätt, det är mer värt för HERREN än offer

Ordspråksboken 21:3
Galaterbrevet 5:5-6