BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Och låten giva eder "frälsningens hjälm" och Andens svärd, som är Guds ord

Efesierbrevet 6:17
Galaterbrevet 5:5-6