BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

HERRENS fruktan förlänger livet men de ogudaktigas år varda förkortade

Ordspråksboken 10:27
Galaterbrevet 5:5-6