BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Låten Kristi ord rikligen bo ibland eder; undervisen och förmanen varandra i all vishet, med psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen med tacksägelse till Guds ära i edra hjärtan

Kolosserbrevet 3:16

Galaterbrevet 2:16