BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Och rättfärdighetens frukt skall vara frid och rättfärdighetens vinning vara ro med trygghet till evig tid

Jesaja 32:17

Galaterbrevet 2:16