BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

(45:8) Du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet; därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder

Psaltaren 45:7
Filipperbrevet 3:8-11