BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Den som tror på Sonen, han har evigt liv; men den som icke hörsammar Sonen, han skall icke få se livet, utan Guds vrede förbliver över honom."

Johannes 3:36
Filipperbrevet 3:8-11