BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Den är utan vett, som visar förakt för sin nästa; en man med förstånd tiger stilla

Ordspråksboken 11:12
Filipperbrevet 1:9-11