BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

som har kommit till eder, likasom det ock är att finna överallt i världen och där bär frukt och växer till, på samma sätt som det har gjort bland eder, allt ifrån den dag, då I hörden det och lärden i sanning känna Guds nåd

Kolosserbrevet 1:6
Den nya födelsen är det första steget av andlig tillväxt i Jesus Kristus. Gud uppenbarar betydelsen av mognad i andlig praxis.