BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet, ty de skola bliva mättade

Matteus 5:6
Den nya födelsen är det första steget av andlig tillväxt i Jesus Kristus. Gud uppenbarar betydelsen av mognad i andlig praxis.