BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Glädjen eder i Herren alltid. Åter vill jag säga: Glädjen eder

Filipperbrevet 4:4

Amos 5:24