BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Allenast må du vara helt frimodig och oförfärad till att i alla stycken hålla den lag som min tjänare Mose har givit dig och göra efter den; vik icke av därifrån vare sig till höger eller till vänster; på det att du må hava framgång i allt vad du företager dig

Josuaé 1:7

Amos 5:24