BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Dig, mina fäders Gud, tackar och prisar jag för att du har givit mig vishet och förmåga, och för att du nu har uppenbarat för mig det vi bådo dig om; ty det som konungen ville veta har du uppenbarat för oss."

Daniel 2:23

Amos 5:24