BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Dina händer hava gjort och berett mig; giv mig förstånd, så att jag kan lära dina bud

Psaltaren 119:73

3 Johannesbrevet 1:4