BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Mildhet och trofasthet äro en konungs vakt; genom mildhet stöder han sin tron

Ordspråksboken 20:28

2 Timotheosbrevet 1:7