BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

men den tid skall komma, ja, den är redan inne, då sanna tillbedjare skola tillbedja Fadern i ande och sanning; ty sådana tillbedjare vill Fadern hava

Johannes 4:23

2 Korinthierbrevet 13:11