BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

När högfärd kommer, kommer ock smälek, men hos de ödmjuka är vishet

Ordspråksboken 11:2
1 Korinthierbrevet 2:9-10