BIBLEPAGE.NET

En bekväm läsning bibeln på Internet

Versen i dag

Den ene utströr och får dock mer, den andre spar över hövan, men bliver allenast fattigare

Ordspråksboken 11:24

1 Johannesbrevet 3:1