BIBLEPAGE.NET

Lectură confortabilă de Biblia pe Internet

Versetul zilei

Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti

Efeseni 6:12

Romani 12:9